Servicii consiliere juridica

Consiliere juridica

Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:

- consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestuia;
- redactarea proiectelor de contracte dar şi negocierea clauzelor legale contractuale;
- asistenţă, consultanţă şi reprezentarea juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate;
- redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul exercită profesia;
- avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
- verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituţia publică reprezentată.

Avizele pentru legalitate şi conformitate vor fi însoţite de semnătura şi parafa profesională.