wall

Mobilitate rurala pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii

Proiect

Prin implementarea Proiectului "Mobilitate rurală pentru persoanele cu dizabilități locomotorii", acesta își propune să ofere soluții de transport adaptat pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, având ca obiective îndrumarea lor către o integrare mai eficientă în societate și furnizarea de sprijin psiho-social, prin utilizarea mijloacelor și instrumentelor inovatoare.

Scopul proiectului constă în promovarea accesibilității în toate aspectele vieții, cu scopul de a asigura exercitarea de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În special, proiectul urmărește:

  • Eliminarea discriminării și garantarea egalității de șanse pentru persoanele cu dizabilități;
  • Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la medii de lucru deschise, incluzive și accesibile, în ambele sectoare, public și privat, împreună cu furnizarea de servicii de sprijin adecvate pentru îmbunătățirea participării lor pe piața muncii;
  • Promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități la condiții de trai decente, în vederea îmbunătățirii continue a calității vieții lor;
  • Asigurarea unui acces echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii și facilități de calitate, luând în considerare aspectele de gen, la costuri rezonabile și cât mai aproape de comunitățile lor de proveniență;
  • Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate sferele vieții.

Grupul țintă al acestui proiect îl constituie persoanele cu dizabilități locomotorii cu mobilitate redusă.

Rezultatele așteptate ale proiectului includ beneficiile estimate a fi obținute ca urmare a implementării acestuia. Accesul la mediu fizic reprezintă un aspect central al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și reprezintă o condiție esențială pentru utilizarea serviciilor sociale, de transport, educaționale, de sănătate, pentru ocuparea forței de muncă, participarea publică și traiul independent.

Accesul la spațiul public fizic implică și accesul la informații și comunicații, aspecte care facilitează orientarea și utilizarea. În plus, asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la mijloace de transport adaptate este esențială pentru garantarea accesului lor la spațiul public și la mobilitatea spațială.

Prin implementarea acestui proiect, având în vedere că dizabilitatea aduce în majoritatea cazurilor costuri specifice suplimentare, necesare pentru a trăi adecvat în societate, furnizarea de transport adaptat va contribui la autonomia lor, prin intermediul serviciilor specializate oferite de APH Sporting Club Galați. Aceste servicii vor fi disponibile, accesibile și adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități din mediul rural din județul Galați.

Microbuzul achiziționat dispune de facilități precum lift electro-hidraulic pentru accesul cu scaunul rulant, sisteme de fixare și o scară suplimentară acționată electric pentru pasageri.
Această inițiativă va oferi un mijloc de transport esențial pentru persoanele cu dizabilități locomotorii din zonă, iar suma de 409.598 de lei (TVA inclus) alocată de Asociația Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" în cadrul unui proiect finanțat cu 90% de Consiliul Județean Galați demonstrează angajamentul față de acest scop nobil.