A5.2 - organizare sesiuni tematice

Cerere de oferta servicii

~Stiri si evenimente proiect~

Titlu / linkTipAtasament(e)DataAfisari
DA - pentru dezvoltare locala! DA - pentru ONGuri active in comunitate!26 august, 20222867

~Prezentare proiect~

APH ”Sporting Club”, in parteneriat cu FAR si cu ASOCIATIA CONSULTANTILOR SI EXPERTILOR IN ECONOMIE SOCIALA ROMANIA, implementeaza proiectul cu titlul „DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri active in comunitate!”, cod SIPOCA 928/MySMIS 150804, proiect finantat prin FSE, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2000, Axa prioritara 2. Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala, ce optimizeaza procesele orientare catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

 

Obiectivul general al proiectului consta in: Cresterea capacitatii operationale a ONGurilor, din Galati, pentru a se implica activ si relevant in implementarea de initiative si parteneriate intre diversi actori, inclusiv autoritati publice, in vederea facilitarii dezvoltarii locale, in diverse arii de actiune (social, educatie, drepturile omului, ocupare, economie sociala, sanatate etc.).

 

Pentru derularea in conditii optime a activitatii Activitatii A5.2 organizare sesiuni tematice, din cadrul proiectului mai sus mentionat, va rugam sa ne prezentati o oferta de pret, pentru urmatoarele servicii: 

 

Nr. crt

Denumire

U.M

Cantitate

Caracteristici

1

79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Serciciu - Sesiuni tematice

1

Asigurare:

a) Sala capacitate max. 15 persoane, pentru fiecare sesiune tematica, din numarul total de opt sesiuni tematice (dotare videoproiector, flipchart, acces internet) – 1 zi/sesiune (cel putin 4 ore sesiunea)

b) Pauza cafea pentru 8 participanti/fiecare sesiune tematica

 

 

Oferta va fi exprimata in lei, pe cost unitar si total, cu evidentierea separata a valorii TVA.

In speranta unei colaborari, asteptam oferta dumneavoastra, personal la adresa: str. Nae Leonard, nr. 34, Bl S12, ap. SAD, et. parter, Galati email: aphsportingclub@yahoo.com, pana in data de 17.02.2023, ora 16.00.

 

Asociatia Persoanelor cu Handicap Sporting Club Galati”

Manager proiect

Cristea Fanica Paula

 

 

Contact: str. Nae Leonard nr 34, Bloc S12, parter, ap. SAD, Cod 800.694, Galaţi, Tel/Fax: 0236/468685 sau 0741/172676

E-mail: aphsportingclub@yahoo.comwww.aphsportingclubgl.ro, Cod fiscal: RO10956264

Cont lei : RO 20BRDE180SV13068481800, Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Galaţi