DA - pentru dezvoltare locala! DA - pentru ONGuri active in comunitate!

~KIT Imagination LAB~

12 scenarii de dezvoltare locala

Scenariul 1

Lipsa spațiului de sediu pentru grupuri, asociații și fundații locale cu activități de sprijin pentru grupurile de risc

Scenariul 2

Fast-food, sanatatea incotro?

Scenariul 3

Deseuri aruncate in zone private/publice

Scenariul 4

Specialiști insuficienți pentru suportul diferitelor tipuri de dizabilitate

Scenariul 5

Intreprinderi sociale – antreprenoriat pentru comunitate!

Scenariul 6

Lipsa servicii de consiliere vocationala pentru persoanele cu dizabilitati, care se afla în cautarea unui loc de munca

Scenariu 7

Cresterea infractionalitatii, a comportamentelor deviante&violentei in randul tinerilor si adolescentilor

Scenariul 8

Numar insuficient de evenimente culturale creative unice, non-repetitive

Scenariul 9

Lipsa unui serviciu permanent transport persoane cu dizabilitati si vârstnici nevoiasi sau lipsiti de sprijin familial

Scenariul 10

Modalitati limitate de acces la cultura, pentru categorii vulnerabile si pe grupuri de varsta: copii, tineri, varstnici, persaone cu dizabilitati

Scenariul 11

Insuficienta valorificare a gastronomiei locale in turismul local; lipsa produsele locale traditionale

Scenariul 12

Lipsa unor cursuri&programe de prim ajutor si de reactie in situatii de urgenta si la dezastre

Logo DA

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

separator

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Programul Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro .

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială aUniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”